Kurs trener personalny online

Kurs trener personalny online

Kurs trener personalny online – jak to zrobić ? Z uwagi na dużą popularność ćwiczeń fizycznych i swoistą modę na „bycie fit”, na rynku znacznie wzrosło zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie treningu personalnego. Dodajmy, że nie każdy instruktor z siłowni staje się automatycznie „fit coachem”. Do takiej pracy potrzeba wielu umiejętności… Jak wejść na drogę […]